Υπηρεσίες πελατών... ...μην αφήνετε τίποτα στην τύχη!!

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με γνώμονα πάντα την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα, την εξειδίκευση και την αποτελεσματικότητα μας η διαπίστωση της ασφάλειάς σας και η προάσπιση των συμφερόντων σας, είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ και ΑΜΕΣΗ.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

• 24ώρο κέντρο λήψης σημάτων (από συστήματα συναγερμών)
• 24ώρο κέντρο λήψης εικόνων (από κάμερες)
• Άμεση επέμβαση - Περιπολίες
• Άριστα εκπαιδευμένοι φύλακες
• Έλεγχος διακίνησης ατόμων
• Εξειδικευμένη ομάδα προστασίας V.I.P.
• Συνοδοί ανηλίκων
• Μυστικοί φύλακες
• Εμπιστευτικές παρακολουθήσεις
• Σχέδια ασφαλείας
• 24ώρες στατικές φυλάξεις
• Γηπέδων
• Εμπορικών κέντρων
• Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
• Μουσικές συναυλίες
• Εργοταξίων
• Εργοστασίων
• Αποθηκών
• Ειδικά διαμορφωμένα φυλάκια για στατικές φυλάξεις

Στις στατικές φυλάξεις μας διαθέτουμαι φυλάκια πλήρες εξοπλισμένα και οι φύλακες μας κατά την υπηρεσία τους φέρουν αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Τηλεφωνικό κέντρο: 2310 723066 FAX 2310795566: Θεσσαλονίκη-ΒΙ.ΠΕ.Θ-Αθήνα-Χαλκιδική