Επικοινωνία

Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 22, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 54250

Τηλέφωνο: 2310723066

Κινητό: 6977292966

Φαξ: 2310795566

E-mail: info@supersecurity.gr

Κατηγορία: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επισκεψιμότητα: 138444

Ιστοσελίδα: http://www.supersecurity.gr, http://www.supersafety.gr

Κεντρική Οδός ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
57400 /